insan-kaynaklari

RUKOSEN | İnsan Kaynakları

Firmamızın işe alım süreci, “fırsat eşitliği” esasına dayanmakta ve İnsan Kaynakları Yönetmeliğimizde yer alan kriterlere göre yürütülmektedir. Başvurular; başvurunun yapıldığı pozisyona, başvuranın eğitim ve deneyimine göre öncelikle insan kaynakları departmanımız tarafından değerlendirilmekte ve olumlu bulunan adaylar ise aşağıdaki süreçlere tabi tutulmaktadır.

Firmamıza “Genel Başvuru” yapabilmenin yanı sıra, belirli fonksiyonlarda gereksinim duyduğumuz kadrolar için de aynı form kullanılarak başvuru yapılabilir. Adaylar değerlendirilirken başvuru formunda belirttiği, kısım, görev alanı ve unvan tercihleri dikkate alınmaktadır. İnsan Kaynakları Grubumuz sizlerin tercihleri doğrultusunda hareket ettiğinden, başvuru formundaki bütün tercih alanlarının dikkatli ve düşünülerek doldurulması adayın yararınadır.

RUKOSEN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Çalışma hayatı ile ilgili yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uyulmasını,

 • Şirketimizde 4857 sayılı iş kanununun ve ilgili yönetmeliklerinin gerektirdiği tüm yükümlülükleri, çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini gözeterek uygulamaktayız.
 • İş kanununun getirdiği tüm yenilikleri yakından takip ederek şirketimizde hayata geçirmekteyiz.
 • Çalışanların ücretleri, tazminatları, izin, sosyal hak ve ödemeleri kanun çerçevesinde usulüne uygun ve ciddi olarak takip edilmektedir.

Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru bir biçimde kullanılmasını,

 • Çalışanlarımızın görev ve sorumlulukları gereği sahip olacakları hakları çalışanlarımıza sunmaktayız.
 • Çalışanlarımızın haklarını, eğitim düzeyi, mesleki deneyim ve performanslarını dikkate alarak düzenlemekteyiz.
 • Personelimizin atamaları, yükselmeleri, emeklilikleri ve kişiyi ilgilendiren tüm işlemler bütünü, özlük işlemlerinin hassas takibiyle sürdürülmektedir.

Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşımı,

 • “Doğru işe doğru insan” anlayışı ile yetkin insan kaynağını buluyor, bunun yanında şirket içinde başarılı olan personelimizi tespit ederek uygun birimlere terfi ettiriyoruz.
 • Yapılan tüm işlerde işveren – çalışan dengesini kurma prensibiyle hareket etmekteyiz.
 • Çalışanlarımızla ilişkilerimiz adil, karşılıklı güven ve saygı prensibi çerçevesinde sürdürülmektedir.

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanmasını,

 • Şirketimiz çalışanların sağlığını takip ederek ve onların güvenliğini sağlayacak tedbirleri alarak kişisel güvenliği en üst seviyeye getirmeyi amaçlamıştır.
 • Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim seminerleri ile çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilgilerini canlı tutuyoruz.
 • Üretimden yönetime tüm bölümlerde en iyi çalışma koşullarını ayarlayarak güvenilir bir ortam sunuyoruz.

Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli şirket içi ve şirket dışı eğitimlerin alınmasını,

 • Çalışanlarımıza çeşitli eğitim imkanları sunuyor ve uzmanlaştırma programları ile çalışanlarımızın ilgili iş alanlarında yetkinliğini arttırmayı hedefliyoruz.
 • Genç yetenekleri aramıza katarak öğrenen organizasyon bilinciyle hem çalışıyoruz hem de öğreniyoruz.
 • Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın oryantasyon süreçlerinde yardımcı olup şirketimize olan uyum sürecinin hızlanmasını sağlıyoruz.
 • Çalışanlarımızın fikirlerine önem veriyor, onları dinliyor ve kariyer yolunda gerekli tüm katkıları sağlıyoruz.

| RUKOSEN ABKANT VE PUNCH PRESS TAKIMLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres : İstanbul Anadolu Yakası O.S.B Gazi Bulvarı No: 51 / A Tuzla / İstanbul
Tel : (0216) 593 13 03 (pbx)
Faks : (0216) 593 13 70
E-mail : [email protected]

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Kuralları